ISO 27001 hükümlerine uygun bilgi güvenliği politikası benimser.

Kurumsal hafızamız, dijital dönüşüm ile bulut bilişim ve haberleşme sistemimizde yer alıyor. Verilere güvenli ve hızlı erişim sağlayarak müşterilerimizin rekabet gücünü artırıyor, daha az kâğıt kullanımı ile ekolojik ayak izimizi azaltıyoruz.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi ile;

  • İş süreçlerindeki risk faktörlerinin bertarafını, bilgiye erişilme olasılığını en aza indirgemeyi ve güvenli yapının oluşmasını,
  • Bilgi kaybı riskinin en aza indirgenmesi ve kayıpların önlenmesini,
  • Verilerin korunmasına ilişkin ilgili tarafları aydınlatmayı ve güven duyulmasını,
  • Bilgi güvenliğinin yasalara ve diğer şartlara uyumlu yönetimini,
  • Verilerin kurumsal proseslere ve genel yönetim yapısına uygun korunmasını, sistemin entegre ve etkin çalışmasını sağlar.